Peruki na NFZ

Peruki to środek wspomagający leczenie (pomocniczy) – w taki sposób peruki są definiowane przez obecnie obowiązujące w Polsce prawo. W związku z tym faktem Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje odpowiednie dofinansowanie do zakupu peruki.

Peruki medyczne z refundacją NFZ

Refundacją może zostać objęta zarówno peruka wykonana z włosa naturalnego, jak i peruka z włókien syntetycznych. Kod dla peruki z włosów naturalnych oraz syntetycznych to -P.093.

peruki nfz

Peruka na NFZ

Nasz sklep uznaje refundację z NFZ, w związku z czym z łatwością każdy pacjent dobierze u nas wysokiej jakości perukę medyczną. Finansowanie zakupu peruki przez Narodowy Fundusz Zdrowia  przysługuje osobom chorym onkologicznie, jak i borykającym się z innymi schorzeniami, których konsekwencją jest utrata włosów lub ich wyraźne przerzedzenie. O takie świadczenie można starać się już w czasie leczenia chemioterapeutycznego, kiedy włosy zaczynają wypadać.

Aby je uzyskać powinniśmy udać się do prowadzącego nasz przypadek lekarza specjalisty i uzyskać specjalne zaświadczenie – zalecenie na zakup peruki. Z takim dokumentem udajemy się do naszego salonu, gdzie uzyskamy pomoc w dobraniu peruki, a jej koszt zostanie pomniejszony o kwotę refundacji. Obecnie refundacja na perukę z NFZ wynosi 250 zł, więc musimy mieć świadomość, że decydując się na droższy model różnicę w cenie musimy pokryć z własnej kieszeni.

Jaki lekarz może wydać zaświadczenie na zakup peruki?

Uprawnienia do wydania takiego zaświadczenia posiadają specjalisty z dziedziny:

 • onkologii klinicznej,
 • radioterapii onkologicznej,
 • onkologii i hematologii dziecięcej,
 • ginekologii onkologicznej,
 • hematologii, chirurgii onkologicznej,
 • dermatologii i wenerologii,
 • chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej.

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów.

A. Zlecenia są wystawiane po 1 stycznia 2020 r. na WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555).
B. Zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM (poprzez nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego, 13 cyfrowego np. 0-21-123456789-1) – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
C. Zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia.
D. Zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

Zlecenie składa się z IV części:

I część WYSTAWIENIE ZLECENIA: część wystawiona jest przez lekarza (1-2 strona)
II część WERYFIKACJA ZLECENIA: część wystawiona zostaje przez NFZ (3 strona) – wraz z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz kodem kreskowym – w przypadku, gdy numer ten nie został automatycznie nadany wcześniej podczas wystawiania zlecenia przez lekarza. Z takim zleceniem można udać się do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
III,IV część REALIZACJA ZLECENIA U ŚWIADCZENIODAWCY ta część wniosku zostaje wystawiona w miejscu, w którym dokonujemy zakupu (4-5 strona).
Współpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ.
 

WAŻNY KOMUNIKAT!

Centrala NFZ poinformowała, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

 • Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze identyfikacyjnym zlecenia (telefonicznie, mail, SMS).
 • W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ.
 • Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/mail/fax).
 • Pacjent, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowaniu przez system e-ZWM unikalnego numeru identyfikacyjnego zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez mail).
 • Realizacja zlecenia w sklepie z perukami odbywa się po podaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego (nadawanego przez NFZ) zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia – bez wydruku papierowego.
 • Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.
 • W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

JEŚLI BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 
 

Dofinansowanie z PFRON

Pacjenci mają również możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu peruki ze środków PFRON. Również tutaj musimy posiadać odpowiednie zaświadczenie od lekarza i spełnić określone warunki. Ten rodzaj pomocy może być dla chorych korzystny. O szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów warto dowiadywać się w miejscowym ośrodku pomocy społecznej.

REFUNDACJA PERUKI – szczegółowe informacje